top of page

The GAA health questionnaire must be filled out before returning to play. This can be completed here: https://t.co/FaGGMaz8Gm?amp=1

 

Caithfidh gach duine an ceistneoir sláinte GAA a líonadh amach sula bhfilleann tú ar ais ag imirt. Is féidir é a dhéanamh anseo: https://t.co/FaGGMaz8Gm?amp=1

The GAA have also created an Elearning module to be completed by all involved in the club setting. It is a 20-25 minute module compiled in order to make people aware of the protocalls in place. That can be completed here: https://t.co/cwcWxHNyFS?amp=1

Chruthaigh an GAA modúl Elearning chomh maith a bheith le chríochniú ag gach duine a bhaineann le suíomh an chlub. Is modúl 20- 25 noiméad é, chun feasachta a chruthú ar na comhghnásanna atá i bhfeidhm. Is féidir é sin a dhéanamh anseo : https://t.co/cwcWxHNyFS?amp=1

Learning-Module.jpg
bottom of page